Miejsce odwiertu

Miejsce odwiertu

Mamy mapy hydrogeologiczne i hydrograficzne, które stosujemy do ustalenia miejsca odwiertu.

Co więcej, opieramy się na dobrej dla Inwestora lokalizacji i wieloletniego doświadczenia w dziedzinie wiercenia studni głębinowych.

Prezentujemy obok fragmenty mapy hydrograficznej dla terenu

Mapa hydrologiczna

Jako jedyni w Polsce mamy własną mapę hydrologiczną obejmującą południową część województwa śląskiego oraz część zachodnią województwa małopolskiego. Mapa została przygotowana przez naszą firmę na podstawie setek wywierconych przez nas studni głębinowych w ciągu ostatnich kilku lat.

Jeśli jesteś zainteresowany dokładną mapą hydrologiczną dla Twojej działki (lokalizacji Twojej studni głębinowej), to skontaktuj się z naszą firmą. Nasz przedstawiciel przyjedzie do Ciebie i mapę zaprezentuje.

Przepisy prawne odnoszące się do wiercenia studni głębinowej

Tereny Polski południowej mają bardzo często warstwy wodonośne na głębokości od 25 do 35 metrów. Prawo wodne pozwala właścicielowi gruntu zrobienie studni do 30 metrów. Pobór wody nie może przekraczać 5 m3 / dobę. Przed zaczęciem prac trzeba złożyć w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

Gdzie można wiercić studnie legalnie?

Reguluje to ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dział II rozdział 6 § 31.1

Każda studnia (kopana, z filtrem wbijanym i wiercona) powinna być wykonana w odległości co najmniej:

7,5 m od od osi rowu przydrożnego

5 m od granicy działki, a także studni wspólnej na granicy dwóch działek

15 m od budynków inwentarskich i związanych z nimi silosów, szczelnych zbiorników na gnojowice, kompostników itp., jak również od szczelnego bezodpływowego zbiornika ścieków (potocznie określanego jako szambo)

30 m od drenażu rozsączającego ścieki do gruntu, jeżeli są one uprzednio oczyszczane biologicznie

70 m od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych oraz od drenażu rozsączającego ścieki nieoczyszczone biologicznie

Decydując się na studnię głębinową lub wierconą musisz pamiętać, że jej lokalizacja jest zależna od występowania wody podziemnej. Bardzo ważną sprawą jest usadowienie jej w odległości bezpiecznej zapewniającej ochronę studni przed zanieczyszczeniem. Inaczej wygląda kwestia studni kopanych czy z filtrem wbijanym. Tutaj trzeba uwzględnić wymagane odległości od potencjalnych źródeł zanieczyszczeń. Teren, na którym ma być budowana studnia nie powinien znajdować się niżej od poziomu zbiornika na ścieki. Wtedy mogłoby nastąpić przelewanie nieczystości w kierunku studni.

Można wybudować studnię głębinową lub wierconą wspólnie z sąsiadem. Wtedy będzie obsługiwała ona dwie działki. Położenie studni może być na granicy działek. Dla studni głębinowej, która jest wykonywana na potrzeby gospodarstwa domowego nie wymagane są żadne inne pozwolenia wodno-prawne. Nie ma konieczności robić specjalnych stref ochronnych. W przypadku pozwolenia takie studnie należy w promieniu 10 metrów od jej budowy zaznaczyć strefę ochronną.

Co mówią nasi klienci

Opinie

Z czystym sumieniem mogę polecić firmę DrillingKrakau.pl - bardzo sprawny i dobry kontakt, praca wykonana w terminie bez żadnych niespodzianek. Polecam.

Justyna Walczak

Panowie z DrillingKrakau.pl bardzo uprzejmi i kulturalni, odpowiadali na wszystkie zadane przeze mnie pytania w dodatku dużo podpowiadali w kwestiach organizacyjnych .

Adam Zięba

Pełen profesjonalizm!!! Chłopaki przyjechali zrobili swoją robotę i pojechali bez zbędnego gadania i marnowania czasu! Bardzo dobry kontakt z firmą.

Mariusz Nowak

Nasza firma w liczbach

1467

Wywierconych studni głębinowych

120

Odwiertów studni rocznie

12

Lat doświadczenia w branży